Franse belastingen

Franse belastingen

Hieronder een overzicht van de verschillende soorten Franse belastingen verdeeld over de volgende drie categorieën: onroerend goed, inkomsten- en vennootschapsbelasting en btw.
 
Onroerend goed

Onroerend goed

 • Overdrachtsbelasting (droits de mutation):

  – Tarief: ongeveer 5,79% afhankelijk van het departement.
  – Betaald door: koper van onroerend goed in Frankrijk
  – Grondslag: de aankoopprijs van het onroerend goed.

 • Winstbelasting (Plus-value immobilière)

  – Tarief: 36,2% (2018)
  – Betaald door: verkoper van onroerend goed in Frankrijk.
  – Grondslag: verkoopwinst (verkoopprijs – aankoopprijs) minus afschrijvingen en verbouwingen
  Het deel sociale lasten (17,2% in 2018) van de plus-value heffing is omstreden en in strijd met Europees recht volgens ons. Meer informatie op de plus-value pagina

 • Taxes foncières (eigenaarsdeel onroerende zaakbelasting)

  – Tarief: afhankelijk van de gemeente waar het huis ligt
  – Betaald door: de eigenaar van onroerend goed in Frankrijk.
  – Grondslag: WOZ-waarde van de woning

 • Taxe d’habitation (gebruikersdeel onroerende zaakbelasting)

  – Tarief: afhankelijk van de gemeente waar het huis ligt
  – Betaald door: gebruiker van Frans onroerend goed
  – Grondslag: WOZ-waarde van de woning
  De taxe d’habitation op het hoofdverblijf van mensen zal door Emmanuel Macron voor 4 op de 5 Frans ingezetenen worden afgeschaft.

 • Vermogensbelasting over onroerend goed (Impôt sur la fortune immobilière)

  – Tarief: progressief van 0,5% tot 1,5%
  – Betaald door: Eigenaar van Frans onroerend goed met een waarde van boven de €1.300.000
  – Grondslag: WOZ-waarde van de woning
  Voor Nederlanders te voorkomen door Frans vastgoed te houden via een SCI, meer informatie op de pagina SCI

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

 • Inkomstenbelasting (Impôt sur le revenu):

  – Tarief: 20%
  – Betaald door: een natuurlijk persoon die op niet bedrijfsmatige basis inkomsten genereert in Frankrijk
  – Grondslag: het inkomen minus aftrekbare kosten (de verhuuropbrengst/vergoeding voor de geleverde diensten)
  Bij verhuur bestaat er een fiscaal gunstig regime, voor informatie zie de verhuurpagina

 • Vennootschapsbelasting (Impôt sur les sociétés)

  – Tarief: 28% < €500.000 (2018), wordt afgebouwd naar 25% in 2022 
  – Betaald door: een bedrijf of bedrijfsmatig individu die winst heeft gemaakt in Frankrijk
  – Grondslag: Winst (omzet – kosten)

BTW (TVA)

BTW (TVA)

– Tarief: 20%
– Betaald door: consumenten (of door bedrijven die het vervolgens weer kunnen aftrekken)
– Grondslag: de prijs van goederen en diensten

Bent u geïnteresseerd en wenst u meer informatie?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op