Kopen en BTW terugkrijgen

Kopen en BTW terugkrijgen

Allereerst zou u moeten besluiten om uw pas verworven bezit gemeubileerd te laten verhuren door een professionele organisatie. Vroeger moest dit per se verlopen via een zwaar opgetuigd huurcontract van minstens negen jaar, de zogenaamde Bail Commercial. Wanneer je dit daarna beëindigde, moest je aan de organisatie een hoge schadevergoeding betalen wegens gederfde inkomsten. Deze methode kan en bestaat nog steeds, maar inmiddels kan het ook via een veel lichter contract, het mandat de gestion. Dan beheert de organisatie het huis alleen maar. Het mandat kan van jaar op jaar worden afgesloten en bij niet-verlenging hoeft er geen schadevergoeding te worden betaald.

Verder geldt als eis dat aan de huurders drie van de volgende vier hoteldiensten moeten worden verleend: een ontbijtservice, een lakenservice, schoonmaakwerkzaamheden en een receptiefunctie. In de praktijk betekent dit dat alleen huizen in een vakantiepark aan de eisen van de BTW-teruggave kunnen voldoen. Ik voeg hieraan toe dat Franse vakantieparken soms wel en soms niet onder nog een andere regeling vallen, te weten de Résidence de tourisme. Dan gelden er aanvullende regels, bijvoorbeeld dat minstens 70% van de eigenaren tot gemeubileerde verhuur moeten overgaan. Anders komt de BTW teruggave te vervallen.

Ook geldt dat de gemeubileerde verhuur 20 jaar moet duren. Voor ieder jaar dat men in die periode niet verhuurt, kan de Franse fiscus namelijk 1/20e van de BTW aan u terugvragen. Ten slotte mag men formeel niet langer dan 8 weken zelf in het huis verblijven. In de praktijk betekent dit overigens dat men er in de niet populaire verhuurperioden ook kan zijn.

Er zijn dus voordelen aan de regeling verbonden, zoals de BTW-teruggave en de kosten die grotendeels door de huur worden gedekt. Degenen die voor deze regeling kiezen, kopen hun huis echter primair als een belegging en niet om er zoveel mogelijk zelf te verblijven. Daarvoor zijn de eisen te strikt. Veel kopers kopen echter op die basis en dan is de regeling een welkome uitkomst.