Procederen in Frankrijk en Nederland

Procederen in Frankrijk

Komt u er onderling niet meer uit met uw Franse afnemer of leverancier? Of wilt u zich verhalen op het bezit in Frankrijk van uw wederpartij? Soms is het dan onvermijdelijk om een rechter daarover te laten oordelen in een procedure. Het kan ook dat een tegenpartij u dagvaardt en u op die manier verwikkelt raakt in een Franse rechtszaak. Onze Nederlandstalige Franse advocaat kan voor u in Frankrijk vanuit Nederland procederen. Uit ervaring is gebleken dat onze cliënten het erg fijn vinden om in het Nederlands aan hun advocaat uit te kunnen leggen wat hun visie op de zaak is. Onze advocaten kunnen vervolgens de vertaalslag maken naar het Franse recht zodat u uiteindelijk toekomt waar u recht op heeft. Hieronder een korte schets van een Franse juridische procedure, de duur daarvan en de kosten.

Procedure

De procedure is afhankelijk van het type zaak en de grootte van de claim. Voor zaken boven de €10.000 moet u zich wenden tot het tribunal de grande instance. Bij deze rechtbank bent u verplicht om u te laten vertegenwoordigen door een advocaat. De procedure is grotendeels een administratieve aangelegenheid waardoor bijna alle proceshandelingen vanuit Nederland geregeld worden. Het proces begint met de dagvaarding (assignation) waarna de gedaagde partij een conclusie van antwoord (conclusion) zal nemen. Anders dan in Nederland kunnen partijen hierna nog een aantal conclusies over en weer nemen totdat de rechtbank bepaalt dat er genoeg argumenten zijn uitgewisseld. Dan volgt nog altijd een pleidooi. Als het belang kleiner is dan €10.000 kunt u terecht bij het tribunal d’instance. Hier hoeft u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Maar zeker wanneer u de Franse taal niet machtig bent, is het verstandiger om dit wel te doen.

Duur en kosten
Een Franse rechtszaak bij het tribunal de grande instance duurt gemiddeld genomen tussen de 12 en 24 maanden tot er een vonnis wordt gewezen. De procedure kan soms langer duren wanneer er verschillende partijen zijn en/of wanneer er een deskundige moet worden ingeschakeld. Dit gebeurt vaak in bijvoorbeeld bouwzaken.
De kosten van een procedure variëren, net als het type claim. In Frankrijk bestaan er geen griffierechten. Er zijn dus geen kosten verbonden aan het gebruik van de Franse rechtbank. De grootste kostenpost zal meestal de advocaat zijn. Voor een procedure bij het tribunal de grande instance moet gerekend worden op een honorarium vanaf € 2.000, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de verloop van de zaak. Daarnaast moet rekening worden gehouden met deurwaarderskosten en vaak vertaalkosten. Als de rechtbank een deskundige benoemt, zullen de kosten van diegene door de aanvrager moeten worden voorgeschoten. Bij winst van de zaak worden de kosten van de expert, de deurwaarder, de vertaler en een deel van de advocaatkosten vergoed door de verliezende partij.

Procederen in Nederland

Ons kantoor kan ook voor u procederen in Nederland wanneer er een Frans aspect aan de zaak zit. Klik hier voor meer informatie.

Bent u geïnteresseerd en wenst u meer informatie?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op