Starten van een onderneming in Frankrijk

Starten of overname van een bedrijf in Frankrijk

Als u wilt uitbreiden naar Frankrijk of daar een nieuw bedrijf wilt starten zult u te maken krijgen met het Franse contractenrecht, het Franse belastingdienst en eventueel het Franse arbeidsrecht. Daarom dient u zich goed te laten informeren en adviseren.

Oprichten rechtspersoon 

U kunt er voor kiezen om een rechtspersoon op te zetten of op persoonlijke naam te handelen. Wat voor u raadzaam is hangt van verschillende factoren af: met hoeveel mensen u wilt ondernemen, de opzet van het bestuur en welk fiscaal regime u wenst. Wanneer u voor een rechtspersoon kiest heeft u verschillende opties, zonder uitputtend te zijn kunt u bijvoorbeeld kiezen uit een SARL, een SA, een SAS of een SNC. De Frankrijk Advocaat kan op basis van uw situatie de voor u geschikte rechtsvorm adviseren. Bij deze vormen zult een reguliere boekhouding moeten bijhouden.
Wanneer u kiest om als eenmanszaak (Entreprise individuelle) te handelen bent u net als in Nederland persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Dit in tegenstelling tot het voeren van een onderneming middels een rechtspersoon waarbij de rechtspersoon een afgescheiden vermogen heeft en financiële risico’s van de onderneming door de rechtspersoon gedragen worden.
Wanneer u een rechtsvorm gekozen heeft voor uw bedrijf in Frankrijk dienen er Franstalige statuten opgesteld te worden welke geregistreerd moeten voor door het Handelsregister van het departement waar uw onderneming zetelt. De Frankrijk Advocaat kan deze statuten voor u opstellen en daarmee de rechtspersoon oprichten. Na het registreren van de statuten zult u ook een Franse bankrekening moeten openen. Dit kan zodra het uittreksel van de Franse Kamer van Koophandel (Kbis) binnen is.
Fiscale voordelen
De keuze of u een rechtspersoon wilt oprichten of niet bepaalt eveneens of u belastingplichtig bent voor de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting in Frankrijk.  Het tarief voor de vennootschapsbelasting is op dit moment met 33,3% nog een stuk hoger dan het tarief voor de inkomstenbelasting dat gemiddeld 30% is.
Als kleine ondernemer op eigen titel geniet u in Frankrijk allerlei belastingvoordelen.
Wanneer uw eenmanszaak in diensten handelt en uw omzet is niet hoger dan €62.600 per jaar dan kunt u het regime van een micro-entreprise aanvragen. Als micro-entreprise is de helft van uw omzet onbelast voor de inkomstenbelasting. Ook hoeft u geen btw in rekening te brengen bij uw afnemers. Daarnaast zijn de eisen die aan uw boekhouding gesteld worden een stuk minder streng.

Bedrijfsovername in Frankrijk

Het overnemen van een bedrijf in Frankrijk is een delicate zaak. Als overnemende partij zult u namelijk het fonds de commerce moeten overnemen. Dit bestaat uit twee delen, namelijk het materiële en het immateriële deel. Onder het materiële deel vallen de zaken die relatief eenvoudig te waarderen zijn. Denk hierbij aan een kantoorpand, inboedel, voorraden en liquide middelen. Daarentegen zijn de zaken die vallen onder het immateriële deel een stuk lastiger te waarderen. Denk bijvoorbeeld  aan de clientèle van een bedrijf, de merknaam en de goodwill. Daarom zal de waarde hiervan door een deskundige beoordeeld moeten worden. Vervolgens zal er een overdrachtsakte van dit fonds de commerce opgesteld worden.

Bent u geïnteresseerd en wenst u meer informatie?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op